SÁMI ÁLBMOTBEAIVI – SAMENES NASJONALDAG UiT Norges arktiske universitetet

4. februar 2021

 

I tradisjon tro markerer UiT Norges arktiske universitetet, campus Alta samenes nasjonaldag hvert år med spennende foredrag, kulturelt innslag, taler og servering. Sami Music Week er en stolt samarbeidspartner om musikk-og underholdning.

SÁMI ÁLBMOTBEAIVI – SAMENES NASJONALDAG UiT Álttá/Alta

 

Urfolksperspektiver i utdanning, praksis og forskning

 

I forbindelse med samefolkets dag har institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) den glede å invitere til et faglig seminar. Gjennom seks innlegg fra fagpersoner formidles ulike temaer som handler om urfolksperspektiver i utdanning, praksis og forskning i sosialt arbeid.

Alle de som ønsker å delta fysisk må melde seg på her 

Det skal også være mulig å følge strømmingen av seminaret digitalt: her 

 

Fredag, 4. februar, kl. 09.00-10.30

Sted: UiT Norges arktiske universitetet Álttá/Alta

Hvor: Kafe Tamsøy

//

Hovedmarkering Samenes nasjonaldag ved UiT Campus Alta 2022

 

Sted: UiT Norges arktiske universitetet Álttá/Alta

Hvor: Kafe Tamsøy og Kantine Altafjord


Fredag, 4. februar, kl. 11.00-13.00

Alle de som ønsker å delta fysisk må melde seg på her

Det skal også være mulig å følge strømmingen av seminaret digitalt her 


Bures boahtin! 


Logo UIT runde transparent

Forfatter:     Opprettet: