10. februar 2022

 

 
Ka ska vi leve av?

 

FeFo-konferansen arrangeres i Alta for tredje gang. I år blir konferansen heldigital.

- Vi kunne valgt å utsette konferansen mens alle venter på vaksinen, men vi har lyst til å utforske muligheten for hva som kan gjøres digitalt. Kanskje kan nettopp denne møteformen brukes mer i andre deler av vår forvaltning. Derfor blir konferansen heldigital, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo, Robert Greiner.

Ønsker debatt
Nanne / Styrk 2021 spør: Ka ska vi leve av?

 

- Naturen på Finnmarkseiendommen er rik, sårbar, allsidig og har mange ulike brukere – alt fra reindrift til bønder, jegere, fiskere, sankere, reiseliv, eiendomsutviklere og turfolk. Hva skal FeFo gjøre dersom noen ønsker å lage nye arbeidsplasser av naturen? Vi ønsker en debatt om hvordan naturen kan gi flere bærekraftige arbeidsplasser uten at det går utover rettigheter og eksisterende arbeidsplasser, sier Greiner.

Bakgrunnen ligger i FeFo sin strategi.

- Den sier at vi skal ha fokus på økologisk, samfunnsmessig og økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv, til beste for innbyggerne i Finnmark og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Samtidig heter det at naturen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark. Vi skal legge til rette for utvikling som skaper attraktive og levedyktige samfunn i Finnmark, herunder også samiske samfunn. Her er det mange ulike interesser. Derfor trenger vi en debatt, sier Greiner.

Mer om programmet kan du lese her

Link til sending legges ut før konferansestart

FEFO v2

Forfatter:     Opprettet: