Josef Halse og Hilde Skancke Pedersen - Kunst-og salgsutstilling

1. februar 2020, kl. 14.00

Josef Halse og Hilde Skancke Pedersen inviterer til åpningen av kunst- og salgsutstilling på Galleri Sisa.  
Begge kunstnerne tar utgangspunkt i naturen i Finnmark, og utrykker de inntrykk de får av naturen på helt ulike måter.

Josef Halse og Hilde Skancke Pedersen inviterer til åpningen av kunst- og salgsutstilling på Galleri Sisa i samarbeid med Sámi Music Week. 

Josef Halse og Hilde Skancke Pedersen har ofte stilt ut sammen, og nå er turen kommet til Alta. Begge kunstnerne tar utgangspunkt i naturen i Finnmark, og utrykker de inntrykk de får av naturen på helt ulike måter.
Halses malerier er utført i både akryl- og oljefarge. Han er opptatt av samspillet mellom ulike naturinntrykk som lys, kontraster og bevegelse, og prøver å utvikle en mer spontan måte å utrykke det på. Noe av det som ligger til grunn for oppbyggingen av bildene hans er at motivene ofte framstår i en mer abstrakt form.
Skancke Pedersen arbeider ofte med bilder som består av flere lag med materiale, tekstil over foto eller tekstil i todelte bildeflater. De impulsene hun får fra omgivelsene anvender hun til å uttrykke opplevelsen av tegn på liv som klarer seg i en karrig egn.

 

Dato: 1 februar 2020, kl. 14.00. Utstilling er åpen mellom 1. og 8. februar 2020. 

Sted: Galleri Sisa

Bures boahtin!!!

Music from Sapmi 1

Forfatter:  Olga Solyanik    Opprettet: