Bransjedag - 7. Februar 2019

Sami Music Week inviterer til bransjedag og nettverksbygging. 

Vil du vite mer om musikkbusiness anno 2019?

Sami Muisc Week samler samisk, norsk og internasjonal musikkbransjen i Nordlysbyen Alta og inviterer til en bransjedag på torsdag 7 februar 2019.

Arctic Song Lab er en nettverksarena for musikk samfunnet i Nord-Norge og et sted å møte fremtidige samarbeidspartnere fra inn og utland. Temaene som tas opp under bransjedagen i år dreier seg om grunnleggende, men viktige problemstillinger i musikkbransjen. Med særlig fokus på rettigheter når en samarbeider med andre, hvordan tjener man penger og hvem eier joiken. Vi prater bla. om internasjonal karriere som låtskriver og musikkprodusent.

Jørn Dalchow fra daWorks Music, Kate Havnevik fra NOPA, Fredrik Forssman fra RYK, TONO, GRAMO og Johanne Isefiær McDougall fra Music Norway, Brynjar Strand Rasmussen fra Scene Finnmark skal dele erfaring og svare på spørsmål om viktige temaer i musikkbransjen.

 

Bures boahtin!!!

Forfatter:     Opprettet: